กมล พ. คุณค่ามนุษย์แบบอัตวิสัยในมหาสติปัฏฐานสูตร. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 31–36, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/233570. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.