เวชกิจ ณ. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย จังหวัดสระบุรี. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 211–220, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259593. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.