[1]
อามาตมนตรี พ., “วิเคราะห์เสรีภาพในทรรศนะของคาร์ล มาร์กซ์”, Buddhamagga, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 1–11, มิ.ย. 2016.