[1]
อามาตมนตรี พ., “วิเคราะห์เสรีภาพในปรัชญาของรพินทรนาถ ฐากูรกับเดวิด ฮิวม์”, Buddhamagga, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 1–18, ธ.ค. 2016.