[1]
กมล พ., “คุณค่ามนุษย์แบบอัตวิสัยในมหาสติปัฏฐานสูตร”, Buddhamagga, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 31–36, ธ.ค. 2019.