[1]
แมกกี้ ก., “เพศสภาพและบทบาทสตรีในฐานะอุบาสิกาตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนา”, Buddhamagga, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 54–60, ธ.ค. 2019.