[1]
พระครูสิทธิวราคม, อินทจารี พ., ชูชัย อ., อ่อนสร้อย ส., สุขสมบูรณ์ ว., และ ภูนาสรณ์ ส., “พฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของชาวบ้านในชุมชนวังทรัพย์สิน ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, Buddhamagga, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 91–98, มิ.ย. 2020.