[1]
ไพรวงษ์ ศ., “การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ด้วยทฤษฎีโพลยา โดยใช้เทคนิคบาร์โมเดล (Bar Model) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 259–268, มิ.ย. 2022.