[1]
รังษี ภ., “ปรัชญาการเมือง: ความรู้ฉบับพกพา”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 298–302, ธ.ค. 2022.