[1]
เวชกิจ ณ., “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย จังหวัดสระบุรี”, Buddhamagga, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 211–220, ธ.ค. 2022.