[1]
โยธารัตน์ ว. ., สำเนียง ป. ., และ เถื่อนช้าง ว. ., “แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอำเภอลาดยาวเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามหลักธรรมพละ 5”, Buddhamagga, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 167–179, มิ.ย. 2023.