กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทฤษฎีความผันแปร: อีกมุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy