กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้เทคนิคการวินิจฉัยระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy