[1]
คุ้มรักษา บ. 2021. การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนวิทยาศาสตร์. Journal of Inclusive and Innovative Education. 5, 1 (เม.ย. 2021), 58–74.