[1]
แสนนา ป. และ อินทร์เพ็ง ว. 2021. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนชีววิทยาของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. Journal of Inclusive and Innovative Education. 5, 3 (ธ.ค. 2021), 70–84.