[1]
ใจแสน จ., กลั่นบุศย์ แ. และ อารยะธนิตกุล ข. 2022. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนเกี่ยวกับการหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ. Journal of Inclusive and Innovative Education. 6, 1 (ม.ค. 2022), 16–28.