[1]
อินทรธวัช ว., สมาหิโต ช. และ บุตรกตัญญู อ. 2023. ผลการจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ที่มีต่อความเข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย. Journal of Inclusive and Innovative Education. 7, 2 (ก.ค. 2023), 97–103.