(1)
ดวงศรี เ.; ฮยอนจู อ. เคมู้ก : แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัลของเกาหลีใต้. CMU. J. Ed. 2021, 5, 40-53.