(1)
ใจแสน จ.; กลั่นบุศย์ แ.; อารยะธนิตกุล ข. . ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนเกี่ยวกับการหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ. JIIE 2022, 6, 16-28.