ใจแสน จ.; กลั่นบุศย์ แ.; อารยะธนิตกุล ข. . ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนเกี่ยวกับการหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ. Journal of Inclusive and Innovative Education, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 16–28, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/cmujedu/article/view/244924. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.