[1]
ดวงศรี เ. และ ฮยอนจู อ., “เคมู้ก : แพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัลของเกาหลีใต้”, CMU. J. Ed., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 40–53, ส.ค. 2021.