[1]
ใจแสน จ., กลั่นบุศย์ แ., และ อารยะธนิตกุล ข. ., “ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนเกี่ยวกับการหักเหของแสง เรื่อง ลึกจริง ลึกปรากฏ”, JIIE, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 16–28, ม.ค. 2022.