แบบเสนอขอส่งบทความวารสารดำรงวิชาการ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม และจัดรูปแบบของบทความ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ :

- แบบ PDF ดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี่
- แบบ WORD ดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี่
การอ้างอิงและการจัดทำบรรณานุกรมของวารสาร สามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี่