แบบเสนอส่งบทความ และข้อแนะนำการอ้างอิง/รูปแบบการจัดทำบรรณานุกรม

2021-04-19

แบบเสนอขอส่งบทความวารสารดำรงวิชาการ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม และจัดรูปแบบของบทความ คลิกที่นี่
แบบขอชำระค่าธรรมเนียมการลงบทความ คลิกที่นี่
การอ้างอิงและการจัดทำบรรณานุกรมของวารสาร คลิกที่นี่
ขั้นตอนการเสนอขอส่งบทความ คลิกที่นี่