วารสารดำรงวิชาการเปิดรับบทความวิชาการ/บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในฉบับปีที่ 21 (พ.ศ. 2565)

2021-09-29

วารสารดำรงวิชาการเปิดรับบทความวิชาการ/บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในฉบับปีที่ 21 (พ.ศ. 2565)
- ปรับเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความจาก 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน
- ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการลงบทความจากเดิม 2,500 บาท เป็น 3,000 บาท

>แบบเสนอส่งบทความ และข้อแนะนำการอ้างอิง/รูปแบบการจัดทำบรรณานุกรม คลิกที่นี่

>>สนใจส่งบทความได้ที่ คลิกที่นี่new-final-01.jpg