[1]
มั่งมีสุขศิริส. 2018. ภาษา ภาษาธรรม ของพระนาคารชุนในคัมภีร์ "มูลมัธยมกการิกา". ธรรมธารา. 2, 1 (มิ.ย. 2018), 35-65.