[1]
พิทักษ์ธีระธรรมเ. 2018. Samayabhedoparacanacakra คำแปลพร้อมเชิงอรรถวิเคราะห์ (1). ธรรมธารา. 2, 1 (มิ.ย. 2018), 67-103.