[1]
พนัสดิษฐ์ป. 2021. แนวคิดเรื่องอันตราภพหลังความตาย ในคัมภีร์อภิธรรมของแต่ละนิกาย (1). ธรรมธารา. 7, 2 (ก.ค. 2021), 103-153.