(1)
มั่งมีสุขศิริส. ภาษา ภาษาธรรม ของพระนาคารชุนในคัมภีร์ "มูลมัธยมกการิกา". DhammaJ. of buddh. Stud. 2018, 2, 35-65.