(1)
พิทักษ์ธีระธรรมเ. Samayabhedoparacanacakra คำแปลพร้อมเชิงอรรถวิเคราะห์ (1). DhammaJ. of buddh. Stud. 2018, 2, 67-103.