มั่งมีสุขศิริส. ภาษา ภาษาธรรม ของพระนาคารชุนในคัมภีร์ "มูลมัธยมกการิกา". ธรรมธารา, v. 2, n. 1, p. 35-65, 23 มิ.ย. 2018.