พิทักษ์ธีระธรรมเ. Samayabhedoparacanacakra คำแปลพร้อมเชิงอรรถวิเคราะห์ (1). ธรรมธารา, v. 2, n. 1, p. 67-103, 23 มิ.ย. 2018.