พนัสดิษฐ์ป. แนวคิดเรื่องอันตราภพหลังความตาย ในคัมภีร์อภิธรรมของแต่ละนิกาย (1). ธรรมธารา, v. 7, n. 2, p. 103-153, 23 ก.ค. 2021.