[1]
มั่งมีสุขศิริส., “ภาษา ภาษาธรรม ของพระนาคารชุนในคัมภีร์ "มูลมัธยมกการิกา"”, DhammaJ. of buddh. Stud., ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 35-65, มิ.ย. 2018.