[1]
พิทักษ์ธีระธรรมเ., “Samayabhedoparacanacakra คำแปลพร้อมเชิงอรรถวิเคราะห์ (1)”, DhammaJ. of buddh. Stud., ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 67-103, มิ.ย. 2018.