กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการตรวจให้คะแนนความรู้บางส่วน: การพัฒนาวิธีประยุกต์การให้คะแนนแบบตัดตัวลวง–เลือกตัวถูก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy