กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปรัชญาการวิจัย: ปริมาณ คุณภาพ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF