[1]
ศรีบุรมย์จ. 1. แนวทางการพัฒนาระบบการบริการประกันตัวผู้ต้องหาชั้นสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร. วารสารการบริหารปกครอง. 2, 1 (1), 155-174.