(1)
สุมิตสวรรค์ว.; พลีบัตร์จ.; ปิ่นจันทร์ธ. แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์. GJL 2020, 9, 501 - 521.