(1)
โตประยูรณ.; รัฐฉัตรานนท์ว. ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนไทย-กัมพูชา กรณีกัมพูชายื่นคำร้องขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตีความพิพากษา. GJL 1, 5, 180-193.