(1)
พงษ์ทรัพย์ว. อุปสรรคการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์. GJL 1, 5, 194-206.