(1)
เจิมสิทธิประเสริฐก.; อัคฮาดน. ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. GJL 1, 4, 120-146.