(1)
สูตรสุวรรณอ.; สุนทรพันธุ์พ.; โปษกะบุตรณ.; จานประดับส. การจ่ายสินไหมกรุณาโดยผู้รับประกันภัย. GJL 1, 4, 167-189.