(1)
บุญกลัดบ. การประเมินเครื่องมือธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมและการเสริมแรงพลังชุมชน. GJL 1, 4, 121-140.