(1)
เลิศรัตนรังษีว.; วันทะนะส. การปฏิวัติการคมนาคมกับการรวมศูนย์อำนาจของรัฐในสยาม พ.ศ. 2435-2475. GJL 1, 4, 203-216.