(1)
วีระพันธ์พงศ์อ. บทวิจารณ์หนังสือ: he ublic dministration heory rimer โดย eorge rederickson and evin . mith. GJL 1, 4, 248-255.