(1)
เจิมสิทธิประเสริฐก.; ศรียากูลธ. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนและอำนาจของชาติด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา. GJL 1, 2, 1-31.