(1)
เพียรสบายพ.; ทวะชาลีย.; แก้วหานามก. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์. GJL 1, 2, 132-150.