(1)
ศรีบุรมย์จ. แนวทางการพัฒนาระบบการบริการประกันตัวผู้ต้องหาชั้นสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร. GJL 1, 2, 155-174.