โตประยูรณ.; รัฐฉัตรานนท์ว. ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนไทย-กัมพูชา : กรณีกัมพูชายื่นคำร้องขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตีความพิพากษา. วารสารการบริหารปกครอง, v. 5, n. 1, p. 180-193, 11.